2024's Free டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் Videos

Free Photoshop Tutorial in Tamil – Photo Shop Editing Course 2024

Photoshop கிராஃபிக் வடிவமைப்பு, புகைப்பட எடிட்டிங் மற்றும் டிஜிட்டல் கலைக்கான மிகவும் பிரபலமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த மென்பொருளாகும். நீங்கள் லோகோக்கள், சுவரொட்டிகள், ஃபிளையர்கள், பதாகைகள், இணையதளங்கள் அல்லது விளக்கப்படங்களை உருவாக்க விரும்பினாலும், Photoshop உங்கள் படைப்பு இலக்குகளை அடைய உதவும்.

ஆனால் Photoshop கற்றுக்கொள்வது சவாலானது மற்றும் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். ஆராய்ந்து தேர்ச்சி பெறுவதற்கு பல கருவிகள், அம்சங்கள் மற்றும் விருப்பங்கள் உள்ளன. எங்கிருந்து தொடங்குவது, எதில் கவனம் செலுத்துவது என்று உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும்?

அதனால் தான் தமிழில் போட்டோஷாப் டுடோரியலில் இந்த இலவச பாடத்தை உருவாக்கினேன். புதிதாக Photoshop கற்றுக்கொள்ள அல்லது ஏற்கனவே உள்ள திறன்களை மேம்படுத்த விரும்பும் எவருக்கும் இந்த பாடநெறி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Photoshopபை திறம்பட மற்றும் திறமையாக பயன்படுத்த நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்து அத்தியாவசிய தலைப்புகள் மற்றும் நுட்பங்களை இது உள்ளடக்கியது.

Photoshop is one of the most popular and powerful software for graphic design, photo editing, and digital art. Whether you want to create logos, posters, flyers, banners, websites, or illustrations, Photoshop can help you achieve your creative goals.

But learning Photoshop can be challenging and time-consuming. There are so many tools, features, and options to explore and master. How do you know where to start and what to focus on?

That’s why I created this free course on Photoshop Tutorial in Tamil. This course is designed for anyone who wants to learn Photoshop from scratch or improve their existing skills.

It covers all the essential topics and techniques that you need to know to use Photoshop effectively and efficiently.

Free Photoshop Tutorial in Tamil – Tamil Photoshop Course

In this course, you will learn:

 • How to install and set up Photoshop on your computer
 • How to navigate the interface and customize your workspace
 • How to use layers, masks, selections, brushes, shapes, text, and other basic tools
 • How to edit photos using adjustments, filters, retouching tools, and more
 • How to create realistic compositions using blending modes, layer styles, smart objects, and more
 • How to design attractive graphics using typography, color theory, gradients, patterns, and more
 • How to export and save your work in different formats

இந்த பாடத்திட்டத்தில், நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள்:

 • உங்கள் கணினியில் ஃபோட்டோஷாப்பை எவ்வாறு நிறுவுவது மற்றும் அமைப்பது
 • இடைமுகத்தை எவ்வாறு வழிநடத்துவது மற்றும் உங்கள் பணியிடத்தைத் தனிப்பயனாக்குவது
 • அடுக்குகள், முகமூடிகள், தேர்வுகள், தூரிகைகள், வடிவங்கள், உரை மற்றும் பிற அடிப்படைக் கருவிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
 • சரிசெய்தல், வடிப்பான்கள், ரீடூச்சிங் கருவிகள் மற்றும் பலவற்றைப் பயன்படுத்தி புகைப்படங்களை எவ்வாறு திருத்துவது
 • கலப்பு முறைகள், லேயர் ஸ்டைல்கள், ஸ்மார்ட் பொருள்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பயன்படுத்தி யதார்த்தமான கலவைகளை உருவாக்குவது எப்படி
 • அச்சுக்கலை, வண்ணக் கோட்பாடு, சாய்வுகள், வடிவங்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பயன்படுத்தி கவர்ச்சிகரமான கிராபிக்ஸ் வடிவமைப்பது எப்படி
 • உங்கள் வேலையை வெவ்வேறு வடிவங்களில் ஏற்றுமதி செய்து சேமிப்பது எப்படி

The course consists of video tutorials that are easy to follow and understand. Each tutorial has a practical exercise that you can try on your own. You can also download the source files and resources that I use in the course.

The best part is that this course is completely free! You don’t need any prior experience or knowledge of Photoshop. You just need a computer with Photoshop installed (you can get a free trial version from Adobe’s website) and a passion for learning.

By the end of this course, you will have a solid foundation of Photoshop skills that you can apply to any project or career path. You will also have a portfolio of projects that showcase your creativity and talent.

So what are you waiting for? Enroll now and start learning Photoshop today!

இந்த பாடநெறி வீடியோ டுடோரியல்களைக் கொண்டுள்ளது, அவை பின்பற்றவும் புரிந்துகொள்ளவும் எளிதானவை. ஒவ்வொரு பயிற்சியிலும் ஒரு நடைமுறை பயிற்சி உள்ளது, அதை நீங்கள் சொந்தமாக முயற்சி செய்யலாம். பாடத்திட்டத்தில் நான் பயன்படுத்தும் மூல கோப்புகள் மற்றும் ஆதாரங்களையும் நீங்கள் பதிவிறக்கலாம்.

சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், இந்த பாடநெறி முற்றிலும் இலவசம்! உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் பற்றிய எந்த முன் அனுபவமும் அறிவும் தேவையில்லை. உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் நிறுவப்பட்ட கணினி (அடோப் இணையதளத்தில் இருந்து இலவச சோதனைப் பதிப்பைப் பெறலாம்) மற்றும் கற்றலுக்கான ஆர்வமும் தேவை.

இந்த பாடத்திட்டத்தின் முடிவில், எந்தவொரு திட்டத்திற்கும் அல்லது வாழ்க்கைப் பாதைக்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஷாப் திறன்களின் உறுதியான அடித்தளத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். உங்கள் படைப்பாற்றல் மற்றும் திறமையை வெளிப்படுத்தும் திட்டங்களின் போர்ட்ஃபோலியோவும் உங்களிடம் இருக்கும்.

எனவே நீங்கள் எதற்காக காத்திருக்கிறீர்கள்? இப்போதே பதிவு செய்து, இன்றே ஃபோட்டோஷாப் கற்கத் தொடங்குங்கள்!

Adobe Photoshop is a powerful tool used for editing and creating digital images. It has become an essential part of graphic designing and is widely used by photographers, digital artists, and designers. However, learning Photoshop can be challenging for beginners, especially those who are not familiar with the English language. To address this issue, digitalmarketingtamil.com is creating a free Photoshop tutorial in Tamil to help Tamil-speaking individuals learn Photoshop in their native language.

The free Photoshop tutorial in Tamil offered by digitalmarketingtamil.com is designed to provide a comprehensive and easy-to-understand guide for individuals who want to learn Photoshop. The tutorial covers a wide range of topics, including basic tools and functions, photo editing techniques, and advanced features such as layering and masking. It also includes practical exercises and examples to help learners apply their knowledge and enhance their skills.

The tutorial is structured in a step-by-step format, making it easy for beginners to follow along. Each lesson includes screenshots and visuals to help learners understand the concepts better. Additionally, the tutorial is available online, which means that learners can access it anytime and anywhere, making it more convenient for those who have a busy schedule.

By providing a free Photoshop tutorial in Tamil, digitalmarketingtamil.com is helping Tamil-speaking individuals overcome the language barrier and learn this valuable skill. Learning Photoshop can open up a world of opportunities in the digital media industry, and this tutorial can be a great stepping stone for anyone interested in pursuing a career in graphic designing, photography, or digital art.

Overall, digitalmarketingtamil.com’s free Photoshop tutorial in Tamil is an excellent resource for anyone who wants to learn Photoshop in their native language. The tutorial is comprehensive, easy to understand, and provides practical exercises that allow learners to apply their knowledge. By offering this tutorial for free, digitalmarketingtamil.com is providing a valuable service to the Tamil-speaking community and helping individuals develop skills that can benefit them in the digital media industry.

Let’s learn Photoshop in Tamil.

Photoshop Course in Tamil – Photoshop Classes

#0 Tamil Photoshop Class – Photoshop Tutorial in Tamil (Introduction Video)

Class content explantion

In this tutorial, we’ll be providing an introduction to Photoshop in Tamil, explaining its features, and showing you how to get started with the software. We’ll cover the basics, including how to open and create new documents, how to work with layers, and how to use some of the essential tools. Our expert instructor Sofia will guide you through the process step-by-step, using clear and concise explanations in the Tamil language.

The Photoshop Tamil course is a comprehensive online training program that is designed to teach users how to use Adobe Photoshop in the Tamil language. This course covers everything from the basics of Photoshop to advanced techniques, and it is suitable for both beginners and experienced users who want to enhance their skills. The course is structured as a series of video tutorials that cover a wide range of topics related to Photoshop. Each tutorial is designed to provide a step-by-step guide to using the software, with clear and concise explanations in the Tamil language.

The course covers all the essential features of Photoshop, including how to create and manipulate layers, work with different selection tools, and use various filters and effects. You’ll also learn how to retouch and enhance photographs, create digital art, and design stunning graphics using Photoshop. One of the unique features of the Photoshop Tamil course is that it is tailored specifically to Tamil-speaking users. This means that all the instructions and explanations are provided in the Tamil language, making it easy for users who are more comfortable with Tamil to learn the software. By the end of this Photoshop tamil tutorial, you’ll have a solid understanding of the basics of Photoshop, and you’ll be ready to start exploring the software on your own.

So whether you’re a beginner or an experienced user looking to refresh your skills, this tutorial is the perfect place to start your Photoshop journey in Tamil. எங்களின் “ஃபோட்டோஷாப் டுடோரியல் இன் தமிழ்” தொடரின் முதல் வீடியோவிற்கு வரவேற்கிறோம், அங்கு நாங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் தமிழை அறிமுகப்படுத்துவோம். ஃபோட்டோஷாப் பாடப் பட்டியல் இந்த டுடோரியலில், தமிழில் போட்டோஷாப் பற்றிய அறிமுகம், அதன் அம்சங்களை விளக்கி, மென்பொருளை எவ்வாறு தொடங்குவது என்பதை உங்களுக்குக் காண்பிப்போம். புதிய ஆவணங்களை எவ்வாறு திறப்பது மற்றும் உருவாக்குவது, அடுக்குகளுடன் எவ்வாறு வேலை செய்வது மற்றும் சில அத்தியாவசிய கருவிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட அடிப்படைகளை நாங்கள் உள்ளடக்குவோம். எங்கள் நிபுணத்துவ பயிற்றுவிப்பாளர் சோபியா, தமிழ் மொழியில் தெளிவான மற்றும் சுருக்கமான விளக்கங்களைப் பயன்படுத்தி, படிப்படியாக செயல்முறை மூலம் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார். ஃபோட்டோஷாப் தமிழ் பாடநெறி என்பது ஒரு விரிவான ஆன்லைன் பயிற்சித் திட்டமாகும், இது தமிழ் மொழியில் Adobe Photoshop ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை பயனர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பாடநெறி ஃபோட்டோஷாப்பின் அடிப்படைகள் முதல் மேம்பட்ட நுட்பங்கள் வரை அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது, மேலும் இது அவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்த விரும்பும் ஆரம்ப மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பயனர்களுக்கு ஏற்றது. ஃபோட்டோஷாப் தொடர்பான பல்வேறு தலைப்புகளை உள்ளடக்கிய வீடியோ டுடோரியல்களின் தொடராக இந்த பாடநெறி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பயிற்சியும் தமிழ் மொழியில் தெளிவான மற்றும் சுருக்கமான விளக்கங்களுடன் மென்பொருளைப் பயன்படுத்துவதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டியை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபோட்டோஷாப்பின் அனைத்து அத்தியாவசிய அம்சங்களையும் பாடநெறி உள்ளடக்கியது, அடுக்குகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது மற்றும் கையாளுவது, வெவ்வேறு தேர்வுக் கருவிகளுடன் வேலை செய்வது மற்றும் பல்வேறு வடிப்பான்கள் மற்றும் விளைவுகளைப் பயன்படுத்துவது உட்பட. ஃபோட்டோஷாப்பைப் பயன்படுத்தி புகைப்படங்களை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது மற்றும் மேம்படுத்துவது, டிஜிட்டல் கலையை உருவாக்குவது மற்றும் பிரமிக்க வைக்கும் கிராபிக்ஸ் வடிவமைப்பது எப்படி என்பதையும் நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.

#1 Tamil Photoshop Course – Create New Document in Photoshop Tamil

Class content explantion

Welcome to the first video of our “Photoshop tutorial in Tamil” series, where we’ll be introducing you to Photoshop Tamil. In this tutorial, we’ll be providing an introduction to Photoshop in Tamil and creating new document in photoshop. We’ll cover the basics, including how to open and create new documents and how to use some of the most common tools in Photoshop.

We’ll also be providing tips and tricks for working with the software, as well as answering any questions you may have. So, if you’re interested in learning how to use Photoshop in Tamil, be sure to check out this video and subscribe to our channel for more great content! எங்களின் “ஃபோட்டோஷாப் டுடோரியல் இன் தமிழ்” தொடரின் முதல் வீடியோவிற்கு வரவேற்கிறோம், அங்கு நாங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் தமிழை அறிமுகப்படுத்துவோம். இந்த டுடோரியலில், தமிழில் போட்டோஷாப் பற்றிய அறிமுகம் மற்றும் போட்டோஷாப்பில் புதிய ஆவணத்தை உருவாக்குவோம்.

புதிய ஆவணங்களை எவ்வாறு திறப்பது மற்றும் உருவாக்குவது மற்றும் ஃபோட்டோஷாப்பில் மிகவும் பொதுவான சில கருவிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது உள்ளிட்ட அடிப்படைகளை நாங்கள் உள்ளடக்குவோம்.

மென்பொருளுடன் பணிபுரிவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் தந்திரங்களை நாங்கள் வழங்குவோம், அத்துடன் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்போம். எனவே, தமிழில் ஃபோட்டோஷாப் பயன்படுத்துவது எப்படி என்பதை அறிய நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், இந்த வீடியோவைப் பார்க்கவும், மேலும் சிறந்த உள்ளடக்கத்திற்கு எங்கள் சேனலுக்கு குழுசேரவும்!

#2 Tamil Photoshop Course – PS Toolbar & Menu Explain in Photoshop Tamil

Class content explantion

வணக்கம் நண்பர்களே! இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு Photoshop Tamil என்ற சீரியில் Photoshop-ன் Toolbar & Menu-ஐ எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை விளக்குகிறே. Photoshop- ஒரு சிறிய introduction-ை அনுप்பிரி. Photoshop- ஒরு photo editing software-ே. Photoshop- photo editing software-ே. Photo editing software- photo editing software- photo editing software-. Photo editing software- photo editing software-. Photo editing software-. Photo editing software-.

Photoshop Toolbar & Menu:

Photoshop Toolbar & Menu – Photoshop window’s left side and top side of the tools and options that help us to edit photos. Toolbar – different types of tools like selection tools, crop tool, brush tool, eraser tool, etc. that we can use to manipulate images. Menu – different types of menus like File, Edit, Image, Layer, Filter, etc. that we can use to access various commands and settings.

In this video, I will explain each tool and menu in detail and show you how to use them effectively in Photoshop Tamil. I will also give you some tips and tricks to speed up your workflow and improve your skills in Photoshop Tamil.

So watch this video till the end and learn how to use Photoshop Toolbar & Menu in Photoshop Tamil. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified of my new videos. Also share this video with your friends who are interested in learning Photoshop Tamil.

Thank you for watching! See you in the next video!

போட்டோஷாப் கருவிப்பட்டி & மெனு:

ஃபோட்டோஷாப் கருவிப்பட்டி & மெனு – போட்டோஷாப் சாளரத்தின் இடது பக்கமும் மேல் பக்கமும் புகைப்படங்களைத் திருத்த உதவும் கருவிகள் மற்றும் விருப்பங்கள். கருவிப்பட்டி – தேர்வுக் கருவிகள், க்ராப் டூல், பிரஷ் கருவி, அழிப்பான் கருவி போன்ற பல்வேறு வகையான கருவிகளை நாம் படங்களைக் கையாளப் பயன்படுத்தலாம். மெனு – கோப்பு, திருத்து, படம், அடுக்கு, வடிகட்டி போன்ற பல்வேறு வகையான மெனுக்கள், பல்வேறு கட்டளைகள் மற்றும் அமைப்புகளை அணுகுவதற்கு நாம் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த வீடியோவில், ஒவ்வொரு கருவி மற்றும் மெனுவை விரிவாக விளக்கி, அவற்றை ஃபோட்டோஷாப் தமிழில் எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்துவது என்பதை உங்களுக்குக் காட்டுகிறேன். ஃபோட்டோஷாப் தமிழில் உங்களின் பணிப்பாய்வுகளை விரைவுபடுத்துவதற்கும் உங்கள் திறமையை மேம்படுத்துவதற்கும் சில குறிப்புகள் மற்றும் தந்திரங்களையும் தருகிறேன்.

எனவே இந்த காணொளியை கடைசி வரை பார்த்துவிட்டு போட்டோஷாப் தமிழில் போட்டோஷாப் டூல்பார் & மெனுவை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால், எனது சேனலுக்கு குழுசேரவும் மற்றும் எனது புதிய வீடியோக்கள் குறித்த அறிவிப்பைப் பெற பெல் ஐகானை அழுத்தவும். மேலும் இந்த வீடியோவை போட்டோஷாப் தமிழ் கற்க ஆர்வமுள்ள உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

பார்த்ததற்கு நன்றி! அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்!

Next Class – Subscribe YouTube to Watch Next Lesson Video

Click here to Subscribe on YouTube for Free

4 thoughts on “Free Photoshop Tutorial in Tamil – Photo Shop Editing Course 2024”

Leave a Comment